نمایندگان


شرایط اولیه جهت اخذ نمایندگی

 

سابقه فعالیت مناسب : داشتن جواز کسب و فعالیت درحوزه فروش تایر حداقل به مدت 10سال، فروش موثر در انواع تایرهامانند: رادیال سواری، رادیال باری، راه سازی و صنعتی، تایرهای بایاس تجاری

اعتبار :  فعالیت در اتحادیه، شرکت تعاونی، خوش نامی در بازار، برخورد مناسب با مشتریان، فعالیت در انجمن ها و سایر فعالیت های اجتماعی .

عملکرد مالی :  خوش حسابی، گردش مالی مناسب، توانایی خرید منظم .

داشتن اطلاعات فنی : داشتن اطلاعات فنی در مورد تایر و خودرو، توانایی بررسی عیوب تایر و تشخیص منشاء بروز عیب .     

خرید منظم و طبق برنامه :  توانایی تهیه برنامه پیش بینی خرید و خرید از شرکت مطابق برنامه .

مالکیت و موقعیت فروشگاه  :  مالکـیت قطعی فروشـگاه، دسترسی مناسب،درمعرض دید یودن،حـضور در بازار های اصلی توزیع در منطقه فعالیت، حضور در خیابان اصلی، کف فروشگاه تمیز و ترجیحا سنگ شده .

چیدمان و تبلیغات فروشگاهی  :  تمیزی و مرتب بودن فـروشـگاه، چـیدمان مناسب تایرها در داخل فروشگاه و پشت ویترین، وجود قفسه بندی مناسب داخل فروشگاه و رعایت تمامی نکات بهداشتی .

وضعیت انبارش :  کف انبار تمیز و ترجیحا سنگ، سیمان یا آسفالت، ترجیحا استفاده از انبار مسقف، عدم مجاورت تایرها با انواع مواد نفتی،حلال،اسید،باتری و …،دارا بودن سیستم و تجهیزات اطفاء حریق و کپسول اتش نشانی، چیدمان مناسب تایرها، جابجایی مناسب تایرها 

لیست نمایندگان

 

ردیف

نام نماینده

استان فعالیت

شهرستان

توضیحات

تلفن

1

زیراچی

خراسان جنوبی

بیرجند

فروش

056-32338333

2

چیت ساز

یزد

میبد

فروش

035-22356260

3

کارتاب

قزوین

قزوین

فروش

028-33229299
 4

جلیلی

خراسان شمالی

سبزوار

فروش

051-44458611

5

احمد زاده

تهران

تهران

فروش

021-33485353