خدمات


                                                                                              

خدمات پس از فروش

 

معرفی خدمات

 

مقدمه:   در اجرای دستورات سازمان محترم حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بر اساس دستورالعمل نحوۀ صدور گواهی فعالعیت نمایندگی رسمی تولیدکنندگان خارجی در کشور، ابلاغیۀ شمارۀ 42006/60 مورخ 15/02/1393 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت این دستورالعمل تدوین و به اجرا گذاشته می شود.

تعاریف

عبارات خلاصه شده در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد:

شرکت- منظور شرکت اوژن اطلس و نمایندگان زیر مجموعه آن است.

خدمات- منظور” خدمات پس از فروش” است.

مشتری- مشتریان و مصرف کنندگان محصولات عرضه شده توسط شرکت می باشد.

کارشناس- فرد واجد شرایط و بی طرف برای تشخیص نوع عیب وارد شده به تایر.

 هدف

 

   در عصر رقابت و ضرورت تأمین انتظارات مشتری، این دستورالعمل به منظور تعیین راهکارهای مناسب و کارآمد برای ارائۀ خدمات پس از فروش به مشتریان محصولات شرکت اوژن اطلس و یا از طریق نمایندگان زیر مجموعه شرکت اوژن اطلس در سرتاسر کشور تدوین شده است و هدف آن پاسخگویی به توقعات وراهنمایی مصرف کنندگان در خصوص استفادۀ صحیح از تایر در راستای انجام تعهدات حرفه ای ونیز رعایت اصول مشتری مداری می باشد و نتیجه مورد انتظار، ایجاد اطمینان به محصول ، جلب رضایت و حفظ مشتریان این شرکت است.

مراحل اجرایی خدمات پس از فروش:

ماده 1–  کلیه محصولات تولیدی شرکت های نامبرده اعم از تایرهای  TBR&LTR ، تایرهای کامیونی سنگین و کامیونتی سبک و اتوبوسی رادیال دارای ضمانت مصرف و عیوب ناشی از تولید و مواد، مطابق مفاد این دستورالعمل به مدت پنج سال از زمان تولید (که بر دیواره تایر حک شده) می باشد.

ماده 2–  به منظور ضمانت کیفی محصول، کارت گارانتی تهیه شده(تصویر شماره 1)  به هنگام خرید تایرتوسط فروشنده به خریدار ارائه می گردد. اطلاعات درج شده برروی کارت گارانتی شامل نام، شماره تلفن و آدرس فروشگاه، نام و نام خانوادگی وشماره تلفن خریدار، تاریخ خرید، اندازه، طرح گل، مدل و نام کارخانه تولیدکننده و محلی برای امضاء و مهر فروشنده می باشد. ضمنا” در پشت کارت ضمانت اطلاعاتی در خصوص چگونگی نگهداری و استفاده صحیح از تایر برای آگاهی مصرف کننده درج شده است.

ماده 3– رعایت ضوابط مندرج بر روی کارت گارانتی از سوی مصرف کننده الزامی است.

تبصره1–  فروشنده موظف است کلیه اطلاعات برروی کارت گارانتی مربوط به تایر فروخته شده را وارد و ممهور به مهر فروشگاه کرده و به خریدار ارائه نماید.

تبصره2– در صورت بروز عیب در تایر، ارائه کارت گارانتی به همراه تایر معیوب به مسئول خدمات توسط مالک تایر الزامی است. به همین دلیل حفظ و نگهداری کارت گارانتی در طول عمر مفید تایر ضروری می باشد.

ماده 4- دفتر مرکزی خدمات در تهران و کلیۀ نمایندگی های شرکت در سراسرکشور (لیست پیوست شماره 2) آمادگی پذیرش تایرهای خسارتی را دارند.

ماده5– نمایندگی ها در صورت داشتن مجوز لازم از شرکت، رأسا” نسبت به بازرسی و تشخیص عیب تایر خسارتی و تعویض و جایگزین تایر نو، مطابق با مفاد این دستورالعمل اقدام و گزارش ادواری را به همراه مدارک و عین تایرهای معیوب، به دفتر مرکزی ارسال می کنند.

ماده 6– نمایندگی ها در صورت نداشتن مجوز بازرسی ، کارشناس واجد شرایط از دفتر مرکزی به محل اعزام و نسبت به بازرسی وسایر موارد مربوط به خدمات پس از فروش اقدام می نماید و یا با هماهنگی دفتر مرکزی تایر/تایرها را به همراه کارت گارانتی هر یک به دفتر مرکزی می فرستد.

ماده 7– در صورت تأیید عیب فنی تایر توسط کارشناس مربوط، شرکت متعهد است با استفاده از فرمول زیر نسبت به تأمین خسارت اقدام نماید:

(قیمت خرید * درصد سایش آج)_ قیمت خرید(طبق فاکتور) = میزان خسارت به مشتری                                                                                                                     

تبصره3– در صورت درخواست مشتری برای جایگزین تایر معیوب با تایر نو، نرخ تایر جایگزین بر مبنای قیمت فروخته شده(طبق فاکتور) به کسر میزان مصرف تایر مطابق فرمول بالا محاسبه و از مشتری اخذ می شود.

این دستورالعمل در 7 ماده و 3 تبصره در تاریخ 15/12/1394 به تصویب مدیر عامل شرکت رسیده و از تاریخ مذکور قابل اجرایی شدن می باشد.

                 

 

 

مراکز خدمات

ردیف

نام نماینده

استان فعالیت

توضیحات

                   

1

دفتر مرکزی

تهران

خدمات پس از فروش

 

2

احمد زاده

تهران

خدمات پس از فروش